ทำความรู้จัก บริษัทรักษาความปลอดภัย มีการจัดการกันอย่างไร

Last updated: 14 ต.ค. 2564  |  3688 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทำความรู้จัก บริษัทรักษาความปลอดภัย มีการจัดการกันอย่างไร

หลายคนที่พักอาศัยอยู่คอนโดหรือโครงการหมู่บ้านจัดสรร จะคุ้นเคยกับพนักงานรักษาความปลอดภัย และได้พบเจออยู่บ่อยๆ บางโครงการก็มีการเปลี่ยนบริษัท รปภ. อยู่บ่อยครั้ง ตามรอบสัญญาในการจ้าง บางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่า ทำไมนิติบุคคลที่บริหารจัดการอาคารชุดหรือหมู่บ้านไม่จัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยเอง ทำไมถึงต้องจ้างบริษัทที่ให้บริการรักษาความปลอดภัยอีกที ซึ่งแน่นอนว่าค่าบริการจะสูงกว่าการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยเอง และจริงๆแล้วบริษัท รปภ. ทำหน้าที่อะไรบ้าง ให้บริการครอบคลุมในลักษณะไหนบ้าง มีการจัดการกันอย่างไร บริษัทมีการดูแลมากกว่าการจัดจ้าง รปภ. เอง อย่างไรบ้าง มาหาคำตอบและทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กันเลย
 
บริษัทรักษาความปลอดภัย คืออะไร?

บริษัทรักษาความปลอดภัย ตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 นั้นหมายถึง บริษัทซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย ให้บริการรักษาความปลอดภัยโดยจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตทําหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคล


บริษัทรักษาความปลอดภัย ต้องดูแลและรับผิดชอบอะไรบ้าง?

การให้บริการรักษาความปลอดภัยของบริษัท รปภ. ต้องดูแลในการคัดสรรพนักงานที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการฝึกอบรม ดูแลระบบแผนงานและรายละเอียดการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ทรัพย์สิน และบุคคล จัดหาและดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์ประจำกายของพนักงานรักษาความปลอดภัย จัดให้มีครูฝึกและสายตรวจในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างเข้มงวด ขอบเขตของการรักษาความปลอดภัยนั้นครอบคลุมตั้งแต่การกันไม่ให้ผู้มีโอกาสก่อเหตุเข้ามาในพื้นที่ การสอดส่องป้องปราม และการปกป้องพื้นที่ของสถานที่ที่รับผิดชอบให้มิดชิดรัดกุม ทั้งรวมไปถึงการระงับเหตุเมื่อเกิดภัยขึ้น


บริษัทรักษาความปลอดภัย มีทีมบริหารจัดการอย่างไรบ้าง?

การจัดการรักษาความปลอดภัย เป็นส่วนงานสำคัญในระดับต้นๆ ของสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัย หรืออาคารสถานที่ทั่วไป เพราะการดูแลพื้นที่ที่มีคนเข้า-ออกเป็นจำนวนมาก ต้องมีการป้องกันเหตุร้ายหรือความเสี่ยงในเรื่องความมั่นคงปลอดภัย ได้แก่ การทำร้ายร่างกาย การทะเลาะวิวาท การบุกรุก การลักทรัพย์หรือโจรกรรมทรัพย์สิน รวมถึงการทำลายทรัพย์สิน ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากบุคคลที่มีประสงค์ร้าย โดยมีแรงจูงใจมาจากทรัพย์สินที่มีมูลค่า และความขัดแย้ง ซึ่งบริษัทรักษาความปลอดภัย ต้องดูแลให้มีมาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติการรักษาปลอดภัยที่มีความเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ โดยงานที่ทีมจัดการฯ แต่ละฝ่ายจะมีหน้าที่ดำเนินงานสนับสนุนบริษัทและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน รปภ. ดังนี้

  1. ฝ่ายงานบุคคลและสรรหา
    การคัดเลือกบุคลากรในการทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของงานบริการรักษาความปลอดภัย จะต้องคัดสรรบุคคลที่เหมาะสมกับงานและตรงตามลักษณะพื้นที่ที่ให้บริการ มีความอดทน และมีจิตสำนึกที่ดีในอาชีพ รักในงานบริการ และที่สำคัญต้องมีคุณสมบัติตามที่ พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 กำหนดไว้ด้วย

  2. ฝ่ายงานอบรมและตรวจสอบคุณภาพ
    หลังจากการคัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ผ่านคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว ต้องมีทีมครูฝึกที่จัดการฝึกอบรม ส่งพนักงานเข้าอบรมของสถาบันฝึกอบรมที่รับรองโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลการบริการรักษาความปลอดภัย

  3. ฝ่ายงานสนับสนุนปฏิบัติการ
    หลังจากที่ผ่านการอบรมกับทางส่วนกลางและสถาบันฝึกอบรมแล้ว จะเข้าสู่การปฏิบัติหน้างานจริง โดยจะมีหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยคอยกำกับดูแลในช่วงแรก เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีชุดสายตรวจเข้าสุ่มตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานของ รปภ. ตลอดเวลา เพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด


จะเห็นได้ว่า การมีพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 นาย ประจำสถานที่ 1 จุดนั้น ไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่หลายคนจะจัดการเองได้เช่นกัน เนื่องจากปัจจุบันมีกฎหมายที่เป็น พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัยเข้ามากำกับด้วย ใครที่จะประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัย ก็ต้องผ่านการฝึกอบรมและได้รับใบอนุญาตในการประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัยด้วย ส่วนบริษัทที่ให้บริการรักษาความปลอดภัย ก็ต้องเป็นบริษัทที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องในประเภทธุรกิจรักษาความปลอดภัย หากคอนโดหรือหมู่บ้านใดที่มีการจัดจ้าง รปภ. เอง ก็อาจจะควบคุมคุณภาพไม่ได้ดีเท่าที่ควร เพราะไม่มีคนคอยกำกับดูแลตรวจสอบ การเลือกจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ว่าจ้าง มีสายตรวจดูแล มีการรับประกันจากบริษัท รปภ. และได้พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้คุณภาพมาตรฐานบริษัท รักษาความปลอดภัย ชินณพัฒน์ ซีเคียวริตี้ ผู้เชี่ยวชาญบริการรักษาความปลอดภัยในเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ให้บริการครบวงจร ตอบโจทย์ทุกความต้องการ บริการรักษาความปลอดภัย บริการอำนวยความสะดวกด้านจราจร บริการดูแลความปลอดภัยบุคคลสำคัญ และบริการพนักงานป้องกันระงับอัคคีภัย ด้วยทีมงานระดับคุณภาพ กับประสบการณ์ที่มากกว่า 10 ปี พร้อมดูแลความปลอดภัยด้วยความจริงใจ สนใจติดต่อเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 052-010212 หรือ shinnapatsecurity.com/contactus

ค้นหาบริการเพิ่มเติม : บริการรักษาความปลอดภัย , บริการอำนวยความสะดวกด้านจราจร , บริการดูแลความปลอดภัยบุคคลสำคัญ , บริการพนักงานป้องกันระงับอัคคีภัย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้